Get Adobe Flash player

สาระน่ารู้

- คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๖๓๔/๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ. รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคคลากรทางกฎหมาย

- รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๑

ตัวอย่าง การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย ในสังกัด กห. ในระดับสูงขึ้น

- เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา" วันที่ ๒๓-๒๕ พ.ย.๕๙ ณ The Greenery Resort จว.น.ม. (Slide นำเสนอ , เอกสารประกอบ)

- โปรแกรมคำนวณวันหนีราชการ โดย พ.อ.สราวุธ จรัสพินิจ ( คู่มือ, โปรแกรม )

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยระเบียบจัดการทางคดี พ.ศ.๒๕๔๗

ประมวลแบบธรรมเนียมทหาร ฉบับ ๑๐๐ ปี กระทรวงกลาโหม

- คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๑

- คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๒

คำสั่ง กห.ที่๒๙๘/๑๑ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาทหารสำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

- พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘

ข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา๔๖

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘

IMAGE อุ่นไอรักคลายความหนาว
วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2561
อุ่นไอรัก คลายความหนาว  วันจันทร์ที่ ๑๙... Read More...
IMAGE ทดสอบร่างกายประจำปี 2561
วันอังคาร, 06 กุมภาพันธ์ 2561
ทดสอบร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๑  วันศุกร์ที่ ๒ ก.พ.๖๑... Read More...
IMAGE วันกองทัพบก2561
วันศุกร์, 19 มกราคม 2561
กิจกรรมเนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘... Read More...
IMAGE แจกเครื่องแบบให้กับกำลังพล สธน.ทบ.
วันอังคาร, 19 กันยายน 2560
แจกเครื่องแบบให้กับกำลังพล สธน.ทบ.     วันที่ ๑๓... Read More...
IMAGE ชุดตรวจแนะนำสายงาน กกล.สุรสีห์
วันพฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2560
ชุดตรวจแนะนำสายงาน เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๖๐ นำโดย... Read More...

MGvichanCover2

พลตรี วิจารณ์  จดแตง

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระธรรมนูญทหารบก

๑๐๘ คดี กฎหมายใกล้ตัว

IMAGE กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2559
    Read More...
IMAGE การพนัน ทางแห่ง ความเสื่อม (ฉิบหาย)
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2558
    การพนัน ทางแห่ง ความเสื่อม (ฉิบหาย)        Read More...
IMAGE ความเข้าใจเรื่องมาตรา ๔๔
วันจันทร์, 18 พฤษภาคม 2558
<<ดาวน์โหลด>> Read More...

Template Size iup2017 300x100

สถิติผู้เข้าชม

147442
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33
49
358
146625
1256
1406
147442

Your IP: 54.92.174.251
Server Time: 2018-03-24 17:22:31