Get Adobe Flash player

สาระน่ารู้

- ระเบียบคณะกรรมการตุลาการทหาร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตุลาการ และการให้ตุลาการพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมใบสมัคร

- ระเบียบกรมพระธรรมนูญ ว่าด้วยการปรับย้ายนายทหารเหล่าพระธรรมนูญต่ำกว่าชั้นนายพล พ.ศ.๒๕๖๑ Download1  Download2  Download3

- คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๖๓๔/๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ. รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคคลากรทางกฎหมาย

- รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๑

ตัวอย่าง การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย ในสังกัด กห. ในระดับสูงขึ้น

- โปรแกรมคำนวณวันหนีราชการ โดย พ.อ.สราวุธ จรัสพินิจ ( คู่มือ, โปรแกรม )

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยระเบียบจัดการทางคดี พ.ศ.๒๕๔๗

ประมวลแบบธรรมเนียมทหาร ฉบับ ๑๐๐ ปี กระทรวงกลาโหม

- คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๑

- คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๒

คำสั่ง กห.ที่๒๙๘/๑๑ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาทหารสำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

- พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘

ข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา๔๖

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘

IMAGE จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองบริเวณ คลองบวรรังษี
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองบริเวณ คลองบวรรังษี  ... Read More...
IMAGE กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day
วันจันทร์, 21 มกราคม 2562
  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day  ... Read More...
IMAGE การจัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒
วันจันทร์, 21 มกราคม 2562
กิจกรรม เนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒... Read More...
IMAGE กิจกรรม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
วันพฤหัสบดี, 03 มกราคม 2562
กิจกรรม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว... Read More...
IMAGE ลงนามถวายพระพร วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันอังคาร, 01 มกราคม 2562
ลงนามถวายพระพร วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒      ... Read More...
IMAGE ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ     ... Read More...
IMAGE ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน บรรจุเป็นพนักงานราชการ ปี ๖๑
วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2561
ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน... Read More...

NaretCover021018

พลตรี นเรศ  ขีโรท
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระธรรมนูญทหารบก

๑๐๘ คดี กฎหมายใกล้ตัว

IMAGE กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2559
    Read More...
IMAGE การพนัน ทางแห่ง ความเสื่อม (ฉิบหาย)
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2558
    การพนัน ทางแห่ง ความเสื่อม (ฉิบหาย)        Read More...
IMAGE ความเข้าใจเรื่องมาตรา ๔๔
วันจันทร์, 18 พฤษภาคม 2558
<<ดาวน์โหลด>> Read More...

ita

Template Size iup2017 300x100

สถิติผู้เข้าชม

177951
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
58
40
438
177159
1185
1218
177951

Your IP: 3.91.79.74
Server Time: 2019-03-24 09:33:47