Get Adobe Flash player

การตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๒

การตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๒

 IMG_2878.jpg

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๑ พล.ต. นเรศ  ขีโรท ผอ.สธน.ทบ. ให้การต้อนรับ พล.อ. กู้เกียรติ  ศรีนาคา  ผช.ผบ.ทบ.(๒) ในการตรวจเยี่ยมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สบ.ทบ.