Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2562 15 พฤศจิกายน 2561 158
รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 18 ตุลาคม 2561 307
ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน บรรจุเป็นพนักงานราชการ ปี ๖๑ 29 พฤษภาคม 2561 162
ผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ปี ๒๕๖๑ 23 พฤษภาคม 2561 104
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ 18 พฤษภาคม 2561 128
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 11 พฤษภาคม 2561 85
รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 24 เมษายน 2561 97
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1-2561 23 เมษายน 2561 166
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2560 01 มิถุนายน 2560 193
การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผช.จ่าศาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 01 มิถุนายน 2560 199
การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในตำแหน่งของเหล่า ธน.ในอัตราของ ทบ. 01 มิถุนายน 2560 387
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 22 พฤษภาคม 2560 126
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหารในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล 02 พฤษภาคม 2560 61
รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 26 เมษายน 2560 481
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 07 เมษายน 2560 120
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 24 มีนาคม 2560 151
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 2561 22 เมษายน 2558 581