Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2562 15 พฤศจิกายน 2561 178
รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 18 ตุลาคม 2561 324
ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน บรรจุเป็นพนักงานราชการ ปี ๖๑ 29 พฤษภาคม 2561 175
ผลสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ปี ๒๕๖๑ 23 พฤษภาคม 2561 108
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ 18 พฤษภาคม 2561 131
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 11 พฤษภาคม 2561 87
รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 24 เมษายน 2561 98
รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1-2561 23 เมษายน 2561 168
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2560 01 มิถุนายน 2560 195
การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผช.จ่าศาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 01 มิถุนายน 2560 202
การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรีเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในตำแหน่งของเหล่า ธน.ในอัตราของ ทบ. 01 มิถุนายน 2560 396
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 22 พฤษภาคม 2560 128
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหารในคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล 02 พฤษภาคม 2560 62
รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 26 เมษายน 2560 483
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 07 เมษายน 2560 122
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 24 มีนาคม 2560 152
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 2561 22 เมษายน 2558 582